Home O nama

ONama1
ONama10
ONama11
ONama2
ONama3
ONama4
ONama5
ONama6
ONama7
ONama8
ONama9


ISTORIJAT


Vršac i okolina su od davnih vremena poznati kao vinogradarski rejon. Ovo vinogorje zahvata znatan deo padina i podnožja Vršačkih planina, gde prirodni uslovi omogućavaju uspešno gajenje vinove loze. Vinogradarstvo ovog kraja, prema istorijskim izvorima, datira od vladavine ovim krajevima Rimljana i traje do naših dana.

Prvi pisani podatak o vršačkom vinu datira iz 1494.godine kada je dvorski ekonom Budima platio bure vršačkog vina 10,5 zlatnih forinti za Ugarskog kralja Ladislava.

Važnost i značaj vinogradarstva za Vršac ogleda se u činjenici da je vinova loza sastavni element grba grada Vršca koji je usvojen još 1804.godine.

U 19 veku ovo je bilo najveće vinogorje u Ugarskoj, a po nekim podacima i u Evropi i prostiralo se na 17000 jutara (10.000 ha). Godine 1875 zabeležena je rekordana berba grožđa i tada je proizvedeno milion akova vina (1 akov=56 litara). Celokupno zanatstvo i poljoprivreda bilo je tada usmereno ka vinogradarstvu, pa su te godine Vrščani morali da uvoze žito kako bi se prehranili.

Godine 1880. Švajcarski trgovac vina Štaub, rodom iz Ciriha, ovde podiže podrum pod imenom »Helvecija« kapaciteta 100 vagona, koji je i danas u upotrebi.

Viševekovna tradicija uspešnog gajenja vinove loze na području Vršačkog vinogorja, ukazuje na povoljne klimatske i zemljišne uslove za gajanje vinove loze i time proizvodnju kvalitetnog grožđa, vina i jakih alkoholnih pića.VINOGRADI

tOrganizacionaSemaVršačko vinogorje ima oko 2000 ha plantažnih vinograda, od čega je 1700ha u posedu «Vršačkih vinograda» AD.

U sortimentu su najviše zastupljene bele vinske sorte grožđa za proizvodnju kvalitetnih i vrhunskih vina. Najzastupljenija sorta je Italijanski rizling (preko 50%), a slede Rajnski rizling, Beli Burgundac, Šardone, Muskat otonel, Traminac, Kreaca, Smederevka, Župljanka,Šasla. Od crnih sorti uzgajaju se Frankovka i Muskat Hamburg. Ponos “Vršačkih vinograda” je svakako autohtona sorta Kreaca, priznata u celom svetu.

Vinogradi se prostiru duž južne i severne strane brda na nadmorskoj visini od 50 – 200m, i osim Vršačkog atara, obuhvata i atare okolnih naselja na području Vršačkih planina: Markovac, Gudurica, Veliko Središte, Sočica, Mesić, Jablanka, Kuštilj i Pavliš.

Najznačajniji potezi na kojim ase uzgajaju vrhunske sorte grožđa su: Belo brdo, Hervis, Pužev breg, Palcburg, Kvantovi (I, II, III), Šoter itd.

STRUKTURA ZEMLJIŠTA

Struktura zemljišta je veoma povoljna za uzgoj vinove loze. Na južnoj (Vršačkoj) strani nalazi se ogajnjačeni černozem, sirozem, smonica na tercijarnim glinama i aluvijalno peskovito zemlište. Na severnoj i severoistočnoj (Guduričkoj) strani imamo slabo ogajnjačeni černozem, kambisol – gajnjača skeletoidna i ogajnjačenu smonicu. Naznačajniji je svakako kvarcni kamen, na potezu Belo brdo, koji se nalazi na površini zemlje i svojim isijavanjem potpomaže još boljem sazrevanju grožđa, tako da grožđe ubrano sa ovih parcela ponekad ima i do 35% šećera (Vršački rizling-Kasna berba).

KLIMA

Klima u Vršačkom vinogorju je umereno-kontinentalna, sa dovoljno padavinam i izraženim godišnjim dobima što odgovara razvoju vinove loze. Jugoistočni vetar – Košava doprinosi isušivanju zemljišta i time sprečava pojavu raznih bolesti i smanjuje broj zaprašivanja vinograda u toku godine.

Špalirni oblik uzgoja vinove loze na međurednom razmaku od 3m omogućava potpunu primenu mehanizacije u obradi i nezi vinograda. Poslednjih godina sve se više prelazi na povećanje broja čokota po hektaru, čime se smanjuje prinos po jednom čokotu i dobija kvalitetnije grožđe.

Vršački vinogradi poseduju i kombajne za berbu grožđa, ali se grožđe kvalitetnih i vrhunskih sorti i dalje bere ručno. U jeku berbe angažuje se od 800 – 1200 sezonskih radnika što dovoljno govori o veličini ovih plantaža.PODRUM

Ukupni podrumski kapaciteti «Vršačkih vinograda» AD iznose 34,2 miliona litara (3420 vagona) i u mogućnosti su da prihvate celokupan rod grožđa iz Vršačkog vinogorja.

«Novi podrum» u Vršcu izgrađen je 1968. godine. Kapaciteta je 2000 vagona i raspolaže sa najsavremenijom opremom za proizvodnju i negu vina. Kao arhitektonsko rešenje sagrađeno pod jednim krovom, prestavlja jedan od najvećih u Evropi.

U prilog kvalitetu naših vina je i činjenica da su plantaže koncentrisane oko Vršačkih planina, tako da se grožđe veoma brzo dovozi do preradnih kapaciteta i time zadržava svoju svežinu.

I pored uvođenja savremene tehnologije za čuvanje vina, znatne količine ovog božanskog pića neguju se na tradicionalan način, u drvenim bačvama, što predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje vina iz celog sveta.


SERTIFIKATI

Vršački Vinogradi AD su od 11. novembra 2003. godine otpočeli process uvodjenja ISO  standarda za kontrolu kvaliteta i to za „proizvodnju grožđa, belih i crvenih vina i jakih alkoholnih pića“ , što će nam  omogućiti garanciju da su sve faze proizvodnje, počev od podizanja zasada pa do finalnog proizvoda, strogo kontrolisane.

Vršački Vinogradi AD ima originalni zaštitni znak, koji je apsolutno zaštićen od falsifikata u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine.


Grožđe sa proplanaka vršačkih planina i deliblatske peščare se prerađuje po vekovima usavršavanoj tehnologiji spravljanja i negovanja vina i prirodnih rakija od grožđa. Dokaz kvaliteta su i mnogobrojna priznanja u zemlji i inostranstvu kao i vernost potrošača vezanih za proizvode «Vršačkih vinograda» AD.U pogledu vinogradarske rejonizacije, Vršačko vinogorje se nalazi u okviru Banatskog rejona i Južnobanatskog vinogradarskog podrejona.