Home
MuskatnaLoza

tMuskatnaLoza


Muskatna lozovača je tradicionalno i čuveno piće ovog podneblja. Ova rakija je proizvedena od sorte grožđa Muskat Hamburg, koji joj daje prepoznatljiv miris i jak voćni ukus.

Alkohol: 45% v/v

back