Home

ONama1
ONama10
ONama11
ONama2
ONama3
ONama4
ONama5
ONama6
ONama7
ONama8
ONama9


ISTORIJAT


Koliki je značaj vinogradarstva za Vršac oslikava se u činjenici da su vinogradi sastavni element grba Grada Vršca koji je usvojen davne 1804. godine.
Vršac i okolina su od davnina poznati kao vinogradarski rejon. Ovo vinogorje zahvata znatan deo padina i podnožja Vršačkih planina, gde prirodni uslovi omogućavaju uspešno gajenje vinove loze. Vinogradarstvo ovog kraja, prema istorijskim izvorima, datira još od vladavine Rimljana.
 
Prvi pisani podatak o vršačkom vinu datira iz 1494. godine kada je dvorski ekonom Budima platio bure vršačkog vina 10,5 zlatnih forinti za Ugarskog kralja Ladislava. Činjenica da je vino kupljeno za kraljevski dvor u Budimu, svedoči o tome da je Vršačko vino uživalo dobar glas zbog odličnog kvaliteta.
 
Posle odlaska Turaka (1718. godine – Požarevački mir između Turske i Austrougarske) u ove krajeve se, po preporuci princa Eugena Savojskog, doseljavaju vinogradari iz Alzasa, Rajnske oblasti, Mozela i Lotarginije. Prvu kolonizaciju je sproveo grof Klaudije Florimus Mersi, a prva familija koja je naselila ove krajeve je Johan Tec iz Alzasa. On se naseljava u Gudurici ispod Guduričkog vrha i taj deo brda se do dana današnjeg naziva Tecov breg.
 
U 19. veku Vršačko vinogorje je bilo najveće vinogorje u Ugarskoj, a po nekim podacima i u Evropi i prostiralo se na 17.000 jutara (10.000 ha). Godine 1875. zabeležena je rekordna berba grožđa i tada je proizvedeno miliona akova vina. Celokupno zanatstvo i poljoprivreda tad je bilo usmereno ka vinogradarstvu, pa su te godine Vrščani morali da uvoze žito kako bi se prehranili.
 
Godine 1880. Švajcarski trgovac vina Štaub, rodom iz Ciriha, u Vršcu podiže podrum pod imenom »Helvecija« kapaciteta 100 vagona. Ovaj objekat i danas postoji i u vlasništvu je „Vršačkih vinograda“.


VINOGRADI

„Vršački vinogradi“ d.o.o. trenutno imaju oko 900 ha plantaža vinograda, od čega 330 ha u sopstvenom vlasništvu, dok je ostatak državno zemljište pod dugogodišnjim zakupom.
Sortiment trenutno broji 16 sorti grožđa među kojima su najviše zastupljene bele vinske sorte. Najzastupljeniji je Italijanski rizling, a slede Rajnski rizling, Beli Burgundac, Šardone, Muskat Otonel,  Kreaca, Smederevka, Župljanka, Šasla, Rkaciteli i Sivi burgundac. Od crnih sorti uzgajaju se Frankovka i Muskat Hamburg i novi zasadi Merloa (Merlot), Kaberne Frana (Caberne Franc) i Širaza (Syrah).
U postupku je višegodišnji projekat rekonstruisanja postojećih i podizanja novih zasada na ukupnoj površini od oko 300 ha. U proleće 2018. godine podignuto je čak 76 hektara novih vinograda, odnosno zasađeno je 268.000 kalemova na lokacijama u Vršcu i Gudurici. U Vršcu se su zasađene bele sorte: Chardonnay, Beli burgundac i Rajnski rizling, dok je teren u Gudurici pogodniji za crne sorte gde su zasađeni: Merlot, Cabenrnet Franc i Širaz (Syrah) kao začinska sorta.
Berba u Vršačkim vinogradima odvija se kombinovano: ručno i mašinski (kombajnima).

POLOŽAJ
„Vršački vinogradi“ pripadaju Vršačkom vinogorju, Južnobanatskom vinogradarskom reonu, vinogradarskom regionu Vojvodina.
Plantaže „Vršačkih vinograda“ se prostiru duž južne i severne strane brda na nadmorskoj visini od 110 – 270 m. Deo površina se nalazi na blago zatalasanim padinama Vršačkih planina, dok se deo parcela nalazi na Banatskoj lesnoj zaravni u ravničarskom delu vinogorja. Osim Vršačkog atara obuhvataju i atare okolnih naselja na području Vršačkih planina: Mesić, Gudurica, Veliko Središte i Malo Središte.

ZEMLJIŠTE
Zemljište na kom se nalazi Vršačko vinogorje je heterogenog sastava od peskovitog zemljišta sa kvarcnim škriljcima do zemljišta sa većim procentom gline. Sva su pogodna za uspešno gajenje za vinove loze. U odnosu na tip zemljišta vrši se odabir sorata, a ovakva heterogenost omogućava odabir različitih sorata.

KLIMA
Klima u Vršačkom vinogorju je umereno-kontinentalna, sa dovoljno padavina i izraženim godišnjim dobima što odgovara razvoju vinove loze. Godišnji prosek temperature je 12ºC.

VETROVI
Na ovom području vetrovi duvaju iz raznih pravaca, a najčešći ujedno i najjači je jugoistočni vetar – košava. Pojedini udari dostižu brzinu 120-150 km/h . Košava može biti štetna za vinograde, naročito za mlađe zasade.
Tokom leta duvaju severozapadni vetrovi koji uglavnom donose padavine. Severni vetar leti donosi osvežavajući vazduh, a zimi veoma hladno vreme. Vetrovi najčešće duvaju u martu i novembru.

 SWISSLION-TAKOVO

„Vršački vinogradi“ 2017. godine postaju deo poslovnog sistema Swisslion-Takovo kada, posle dužeg niza godina, počinje i intenzivno ulaganje u sve segmente poslovanja ovog preduzeća:
vinograde, mehanizaciju, opremu, a najznačajnija investicija je izgradnja potpuno novog objekta vinarije.
 

VINARIJA

Vinarija je izgrađena 2017. godine u podnožju Vršačkog brega, među samim vinogradima. Objekat je površine 8.000 m2, opremljen najsavremenijom opremom za preradu grožđa i proizvodnju vina, a njen trenutni kapacitet je 5,6 miliona litara vina. Linija za flaširanje ima kapacitet od 4.000 boca na sat, a proizvođač je čuvena italijanska firma GAI. Osnovna prednost linije je što omogućava da u bocu uđe vrlo nizak sadržaj rastvorljivog kiseonika, što doprinosi pravilnoj evoluciji vina i očuvanju aroma. Vinarija će posedovati i podrum za odležavanje vina u bačvama od slavonskog hrasta i barik buradima za proizvodnju vrhunskih vina. U sklopu „Vršačkih vinograda“ nalaze se i vinski podrumi iz XIX veka u Gudurici.
 

"Y" PODRUM

Osim nove vinarije, još uvek je u upotrebi je i «Y» podrum izgrađen 1968. godine. Kapaciteta je 34,2 miliona litara i kao arhitektonsko rešenje sagrađeno pod jednim krovom, prestavljao je jedan od najvećih u Evropi.