Home

01-UmecePretocenoUZivot
02-Frankovka
03-RizlingItalijanski
04-MuscatOtonel
05-BurgundacBeli
06-TajnaSkrivenogBlaga
07-Chardonnay
08-RizlingRajnski
09-KasnaBerba
10-BanatskiRizling


dobrodosli
Vršac i njegova okolina poznati su kao vinogradarski kraj još od vladavine Rimljana. Prvi pisani podatak o vršačkom vinu potiče iz 1494. godine, kada je dvorski ekonom Budima platio bure vršačkog vina 10,5 zlatnih forinti, za ugarskog kralja Ladislava. U 19. veku, Vršačko vinogorje bilo je među najvećima u Evropi i prostiralo se na 17.000 jutara (10.000 ha). Značaj vinogradarstva za vršački kraj ogleda se i u činjenici da je, od 1804. godine, vinova loza sastavni deo grba grada Vršca.

* * *

U pogledu vinogradarske rejonizacije, Vršačko vinogorje se nalazi u okviru Banatskog rejona i Južnobanatskog vinogradarskog podrejona. Zahvata znatan deo padina i podnožja Vršačkih planina, na nadmorskoj visini od 90 – 250 m, što uz umereno-kontinentalnu klimu predstavlja idealne uslove za uzgoj vinove loze. Vršačko vinogorje ima više od 2.000 ha vinograda, od čega se plantaže Vršačkih vinograda prostiru na oko 1.700 ha.

* * *

Ukupni podrumski kapaciteti “Vršačkih vinograda” AD iznose 34,2 miliona litara (3.420 vagona) i u mogućnosti su da prihvate celokupan rod grožđa Vršačkog vinogorja. “Novi podrum” u Vršcu izgrađen je 1968. godine. Kapaciteta je 2.000 vagona i raspolaže najsavremenijom opremom za proizvodnju u negu vina. Kao arhitektonsko rešenje sagrađeno pod jednim krovom, predstavlja jedan od najvećih podruma u Evropi. I pored uvođenja savremene tehnologije, znatne količine vina neguju se na tradicionalan način, u drvenim bačvama, što predstavlja pravu poslasticu za ljubitelje vina iz celog sveta.______________________


ODLUKA o dopuni dnevnog reda za sednicu REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA koja će se održati dana 26. 06. 2015. godine sa početkom u 12,00 sati

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA koja će se održati dana 26. 06. 2015. godine sa početkom u 12,00 sati

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA koja će se održati dana 29. 04. 2015. godine sa početkom u 12,00 sati

PUNOMOĆ 7. april 2015.

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

DOPUNA ODLUKE O SAZIVANJU REDOVNE GODISNJE SKUPŠTINE

KONSOLIDOVANI GODISNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU

PUNOMOĆJE 30. JUN 2014.

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU


Proizvodi - Vrsacki Vinogradi


NOVOSTI

Vršac 1895